Privacybeleid

Versie januari 2022

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Watjijkan.nl verzamelt en gebruikt en wat Watjijkan.nl met deze persoonlijke gegevens doet. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Watjijkan.nl is een samenwerkingsverband tussen FME, FNV, CNV VPH en de Unie. FME is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan Zilverstraat 69, 2718RP Zoetermeer.


In het kort

 • Het samenwerkingsverband Watjijkan.nl zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van jouw persoonsgegevens;
 • Je wordt ge├»nformeerd over het gebruik door Watjijkan.nl van jouw gegevens;
 • Je privacy wordt door ons gewaarborgd.


Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
Vereniging FME (hierna genoemd: 'FME') gevestigd te Zoetermeer aan de Zilverstraat 69 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Watjijkan.nl verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je deelneemt aan onze week van de Switch of omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt.


Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Functie
 • Bedrijf
 • Overige persoonsgegevens die je via correspondentie actief aan ons hebt verstrekt, zoals de deelname aan een Switch of een vraag aan het info@watjijkan.nu.


Waarom hebben wij gegevens nodig?

Watjijkan.nl verwerkt persoonsgegevens om je optimaal van dienst te kunnen zijn rondom de week van de switch of omdat je zelf informatie hebt opgevraagd.

Watjijkan.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.


Delen met anderen
Watjijkan.nl verstrekt de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.


Welke gegevens worden verzameld op onze website en wat gebeurt er met jouw gegevens?
De door jouw verstrekte gegevens
Als je je aanmeldt voor een van de diensten die worden aangeboden op watjijkan.nl vul je jouw persoonsgegevens in, zoals naam en geslacht, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Watjijkan.nl verzamelt deze gegevens en slaat de gegevens op in een databestand. De gegevens in het databestand worden dus enkel door jou aan Watjijkan.nl.

Cookies
De website www.watjijkan.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Zo kan Watjijkan.nl nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Watjijkan.nl kan deze data niet herleiden tot een pc of individu.

Waarom cookies?
Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen een website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website jouw browser blijft herkennen.


Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we je gegevens?
Watjijkan.nl gebruikt de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als jij er toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (lidmaatschap)overeenkomst, omdat jij en wij er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van je gegevens, of omdat het moet volgens de wet.


Welke rechten heb je?
We vinden het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet hebt goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons door het sturen van een mail naar info@watjijkan.nu.


Je kan de volgende rechten uitoefenen:

 • het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken;
 • het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, dan heb je het recht om deze aan te laten passen;
 • het recht van verwijdering: indien wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst;
 • het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of je gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar je keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.


Beveiliging

Watjijkan.nl neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@watjijkan.nu.


Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.